VETOOMUS LASTEN COVID-19-ROKOTUSTEN KESKEYTTÄMISEKSI

PARENTS FOR FREEDOM

TIEDOTE 13.12.21, PÄIVITETTY 17.12.21

Suomeen odotetaan parhaillaan ensimmäistä lapsille tarkoitettua koronarokote-erää. Jakelu kuntiin alkaa välittömästi ja tämän jälkeen riskiryhmiin kuuluvien 5–11-vuotiaiden rokotukset voivat alkaa.

Me vanhemmat vaadimme koronarokotusten jakamisen välitöntä keskeyttämistä lapsille, nuorille sekä alle 12-vuotiaiden rokotussuunnitelmien pysäyttämistä, kunnes täydellinen selvitys mRNA-injektioiden turvallisuudesta on tehty. Koronarokotteiden turvallisuus sekä hyöty-haittasuhde on arvioitava luotettavalla tavalla. Esimerkiksi Pandemrix-rokotteen jakaminen keskeytettiin, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle oli ilmoitettu 253 vakavaa haittaa. Fimea on käsitellyt 16.12.21 mennessä 6550 koronainjektioon liittyvää haittailmoitusta, joista vakavia on 4467. Tämän lisäksi 14900 haittailmoitusta odottaa käsittelyä. Tästä huolimatta rokotteiden jakamista jatketaan ja rokotusten piiriin ollaan nyt tuomassa myös pikkulapset.

Käytössä olevat koronarokotteet eivät ole virallisesti käyttöön hyväksyttyjä, vaan niillä on EU:ssa vain ehdollinen myyntilupa. Lopulliset hyödyt ja haitat selviävät vasta vuosien kuluttua. Emme hyväksy, että 5–11-vuotiaiden ikäryhmästä riskiryhmään kuuluvat lapset asetetaan nyt koekaniineiksi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on todennut, että uuden strategian pohjalta myös alle 12-vuotiaat lapset voitaisiin rokottaa epidemian torjumiseksi, vaikka rokottamista ei katsottaisi heidän oman terveytensä kannalta tarpeelliseksi. Lapset eivät myöskään ole missään vaiheessa olleet vaarassa sairastua vakavaan koronaan tai olleet kuormittamassa sairaanhoitoa (Tea Nieminen, lastenlääkäri, HUS).

Koronarokotteella ei siis ole heille itselleen saavutettavissa olevaa hyötyä, sitä vastoin heillä on suurempi riski saada rokotuksesta haittavaikutuksia.

Suomalaisten lasten vanhemmat toimittavat alla olevan vetoomuksen allekirjoituksineen hallitukselle sekä Kansalliselle rokoteasiantuntijaryhmä KRAR:lle 21.12.21. Vetoomus on allekirjoitettavissa osoitteessa

https://lastemmevapaudenjaterveydenpuolesta.fi/

Saa jakaa, meillä on kiire. Nyt on aika toimia!

Parents For Freedom Suomi – Lastemme vapauden ja terveyden puolesta

Lisätietoa: parentsforfreedom@protonmail.com

______________________________________________

KANSALLINEN VETOOMUS KOSKIEN LASTEN COVID-19 -mRNA-ROKOTUKSIA JA LAPSIIN KOHDISTUVIA KORONARAJOITUKSIA

PÄÄTTÄJÄT, KANSANEDUSTAJAT, KUNNAT, KUNNANVALTUUTETUT, KUNTIEN SIVISTYSTOIMI, REHTORIT, VARAREHTORIT, KOULUTERVEYDENHUOLTO, KOULUTERVEYDENHOITAJAT, KOULUTERVEYDENHUOLLON LÄÄKÄRIT, OPETTAJAT, VANHEMPAINYHDISTYKSET JA MUUT KOULUORGANISAATIOON KUULUVAT TAHOT, VANHEMMAT, KUNTALAISET, KANSSAIHMISET

Koronakriisillä on ollut huomattavat vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Lasten oikeudet ja erityinen asema on poikkeusoloissa jäänyt usein huomioimatta. Koronakriisi lisää eriarvoisuutta, pahoinvointia sekä terveyshaittoja lasten ja nuorten keskuudessa, joten tilanne vaatii erityistä huomiota. Meissä vanhemmissa herättää suurta huolta se, miten yksipuolista koronarajoituksiin ja erityisesti koronarokotteeseen liittyvä uutisointi on ollut ja se, että vain vain yksi totuus sallitaan. Tieteeseen perinteisesti kuulunut dialogi on vaiennettu täysin. Sananvapautta, joka yhteiskunnassamme on ollut tärkeä arvo, sovelletaan nyt ihmeellisellä tavalla. Kokeneiden ja ansiokkaiden lääkäreiden ja tutkijoiden riippumattomalle tutkimustiedolle ei anneta jalansijaa keskustelussa, vaan heidät vaiennetaan. Tieteentekijöiden ja viranomaistahojen välistä vuoropuhelua ei ole. Kaikenlainen kritiikki sekä koulujen koronarajoituksia ja erityisesti COVID-mRNA-injektioita kohtaan on järjestelmällisesti tukahdutettu, sensuroitu ja leimattu päättäjätasolla ja mediassa salaliittoteorioiksi, hörhöilyksi ja foliohattuiluksi. Me lasten vanhempina haluamme nyt olla avaamassa keskustelua ja luomassa avoimuuden ja luottamuksen
ilmapiiriä.

Meidän vanhempien suureen joukkoon kuuluu lääkäreitä, juristeja, sairaanhoitajia ja muiden alojen ammattlaisia ja olemme hyvin tietoisia siitä, mistä nyt kirjoitamme ja minkä vuoksi lähestymme Teitä. Monet meistä ovat kuuluneet vanhempainyhdistyksiin ja olemme vuosia tukeneet rehtoreita, opettajia, avustajia ja iltapäiväkerhotoimintaa. Olemme huolehtineet kanssanne yhteistyössä lastemme kasvatuksesta, koulutuksesta, kaverisuhteista ja terveydestä ja vaalineet kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Suuri osa meistä vanhemmista on antanut rokottaa lapsemme kansallisen rokotusohjelman mukaisesti, kyse ei siis ole rokotevastaisuudesta, vaan vilpittömästä huolesta. Meillä vanhemmilla on suuri luottamus varhaiskasvatus- ja koulutusjärjestelmään.

Tämän viestimme tarkoitus on suojella lapsiamme ja nuoriamme ja turvata heidän terveytensä ja elämänsä joka nyt on uhattuna. Viime aikoina on tullut esiin niin vakavaa ja huolestuttavaa tietoa, että me vaadimme koronarokotusten jakamisen lapsille ja nuorille välitöntä keskeyttämistä, kunnes on tehty täydellinen selvitys mRNA-injektioiden turvallisuudesta. Koronarokotteiden turvallisuus sekä hyöty-haittasuhde on arvioitava luotettavalla tavalla. Me vanhemmat vaadimme, että ennen kuin alle 12-vuotiaiden koronarokottaminen Suomessa alkaa, on mRNA-injektioiden sisältö tutkittava Suomessa.

Käytettävät koronarokotteet eivät ole virallisesti käyttöön hyväksyttyjä, toisin kuin virheellisesti väitetään, vaan niillä on EU:ssa vain ehdollinen myyntilupa. Rokotteiden kliiniset turvallisuuskokeet ja lisensointi ovat kesken ja valmistuvat esimerkiksi Pfizerin valmisteen osalta vasta vuonna 2023. COVID-19-injektiota on nyt jaettu noin vuoden ajan, ja tänä aikana kyseisestä injektiosta on Suomessa raportoitu enemmän haittavaikutuksia ja kuolemia kuin kolmenkymmenen vuoden aikana perinteisistä rokotteista yhteensä.

Tämän vuoksi me vanhemmat vaadimme myös 5–11-vuotiaiden rokotussuunnitelmien välitöntä lopettamista. Tällä hetkellä on vain oletus, että jos rokotamme, niin saamme suojan ja että rokottamalla estämme taudin leviämisen. Virallisesti tiedetään, että rokotettu voi kantaa ja levittää koronavirusta, mutta epidemiasta syytetään epäreilusti rokottamattomia, konsensuksesta ja yhteisestä mielipiteestä johtuen, ei todelliseen tieteeseen pohjautuen.

Rokotuskattavuuden nostamiseksi, jonka perusteella jo pikkulapset olisi nyt terveysviranomaisen mielestä rokotettava uudella mRNA-teknologiaan perustuvalla koronarokotteella, tulisi ensin todistaa, että rokotetut lapset ovat immuuneja COVID-19-virukselle, ja että rokotteen hyödyt ylittävät sen haitat. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on todennut seuraavasti 27.11.21: ”Uuden strategian pohjalta myös alle 12-vuotiaat lapset voitaisiin rokottaa epidemian torjumiseksi, vaikka rokottamista ei katsottaisi heidän oman terveytensä kannalta tarpeelliseksi. Rokotteella ei ole heille itselleen saavutettavissa olevia hyötyä.

Lapset eivät ole missään vaiheessa olleet vaarassa sairastua vakavaan koronaan tai olleet kuormittmassa sairaanhoitoa (lastenlääkäri Tea Nieminen, HUS). Lasten edun on oltava aina ensisijainen. Lisäksi Euroopan lääkevirasto EMA on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Comirnaty-valmisteen käytöstä COVID-19-taudin estämisessä kaikissa pediatrisissa potilasryhmissä. Nämä tutkimustulokset on ehdottomastijulkaistava, ennen kuin valmistetta aletaan jakaa lapsille. (Pfizerin Comirnaty-valmisteen tuoteseloste s.15, 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

12-17-vuotiaiden koronarokotukset toteutettiin kiireellä valmistetun Valtioneuvoston asetuksen turvin, ohi vanhempien. Meille vanhemmille kerrottin, että lapset voivat itse päättää rokotuksestaan. Asetuksella ei kuitenkaan voida tällaista säätää, vaan olisi pitänyt tehdä muutos holhoustoimilakiin. Holhoustoimilain pykälät 23 ja 24 ovat yksiselitteisiä; alle 18-vuotias on vajaavaltainen. Lapsi voi päättää ainoastaan vähämerkityksellisistä ja tavanomaisista asioista. Lääketieteellinen toimenpide ei ole vähämerkityksellinen. Nyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on linjannut, että jo 5–11-vuotias voi tehdä rokotuspäätöksen, jos terveydenhuollon ammattlainen arvioi hänet kykeneväksi päätöksentekoon. Miten muutaman minuutin kestävän rokotusajan puitteissa tämänkaltainen arvio voidaan tehdä? Arvio lapsen kyvystä päättää omasta terveydestään pitäisi tehdä vähintään psykologin toimesta, ja silloinkin aikaa kuluisi kuukausia.

Me vanhemmat olemme hyvin huolestuneita siitä, miten voimakkaasti varhaiskasvatus ja koulut on valjastettu ajamaan kansallista agendaa saada mahdollisimman suuri osuus väestöstä rokotettua koronavirusta vastaan. On suuri väärinkäsitys, että koulut ja koulujen henkilökunta eivät olisi missään vastuussa kouluaikana toteutetuista rokotekampanjoinnista, koronarokotuksista ja niiden seurauksista vedotessaan siihen, että he noudattavat vain viranomaisohjeistuksia sairaanhoitopiireistä, aluehallintovirastoista, Sosiaali- ja terveysministeriöstä, THL:sta ja hallituksesta. Jokainen joka osallistuu koronarokotteiden markkinointiin, antaa tilat koronarokotusten organisointiin, jakaa väärää tai puutteellista tietoa koronarokotteesta tai jakaa koronarokotteita on henkilökohtaisessa vastuussa.

Tämänhetkisen tutkimustiedon valossa lasten rooli COVID-19-taudin leviämisessä ei ole merkittävä. Näin ollen lapsia ja nuoria koskevien, myös koronarajoitusten nimissä toteutettujen maskisuositusten aiheuttamat haitat ovat suurempia kuin siitä koitunut hyöty. Tuhannet lääkärit ja lääketieteen asiantunti jat ympäri maailmaa ovat kyseenalaistaneet kasvomaskien käytön hyödyn aikuisillakin, ja kasvomaskien haitat vielä kehittymässä olevien lasten ja nuorten aivoille ovat kiistattomia.

Sosiaalisten, psykologisten ja kognitiivisten ongelmien lisäksi kasvomaskit aiheuttavat lapsille ja nuorille fysiologisia ongelmia mm. hengenahdistusta, immuniteetin heikkenemistä ja stressihormonien nousua, jotka korostuvat erityisesti kasvuikäisillä. Kasvomaskien käytöstä ei ole myöskään pitkäaikaisseurantaan liittyvää näyttöä. Me emme hyväksy koulussa lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa painostusta rokotteen ottamiseen tai kasvomaskin käyttöön, emme syyllistämistä rokottamattomuudesta tai siitä, että hän näyttää kasvonsa eikä syystä tai toisesta käytä kasvomaskia. Puhutaan paljon uudesta normaalista. Me emme salli, että lastemme uusi normaali tarkoittaa toistuvia mRNA-injektioita, kasvomaskeja ja sosiaalista eristäytymistä.

Lisäksi huomautamme, että oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien velvollisuuksiin kuuluu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Yhdenvertaisuuslain mukaan oppilaitoksella on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Oppilaitoksen on suunnitelman avulla arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Koulu tai oppilaitos ei voi laittaa kasvonsa näyttävää oppilasta eri asemaan kasvojen näkymisen vuoksi. Kasvojaan avoimesti näkyvillä pitävää oppilasta ei saa rankaista, syrjiä tai syyllistää. Esimerkiksi kasvonsa näyttävää oppilasta ei voida siirtää käytävään tai tällä perusteella muutoin eristää, vaihtaa istumapaikkaa, asettaa karanteeniin tai etäopetukseen.

Tämänkaltaisia toimia pidetään mitättöminä ja ajatellaan, että koululaiset ymmärtävät käytäntöjen takaavan heille turvallisen oppimisympäristön ja ettei heille aiheudu pysyvää vauriota. Samanaikaisesti heidät opetetaan kuitenkin pelkäämään toisia oppilaita ja pitämään kasvonsa näyttävää oppilasta sekä poikkeuksena että turvallisuus- tai terveysriskinä. Opetuksen järjestäjä nojaa sairaanhoitopiiristä annettuihin ohjeistuksiin. Kaiken julkisen toiminnan on perustuttava lakiin, ylimpänä perustuslakiin. Asetukset ja säädökset eivät missään olosuhteissa ylitä Suomen perustuslakia. Perustuslaki turvaa jokaiselle yhdenvertaisuuden, oikeuden elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen ja kieltää syrjinnän.

Yhdenvertaisuuslait koskevat myös niitä henkilöitä, jotka ovat valinneet olla ottamatta koronarokotetta, sehän on kaikille vapaaehtoinen ja lakisääteisesti yksityisasia. Maassamme ylimpänä on aina ihmisoikeussopimus. Elämä ja terveys ovat jokaiselle yksilölle kuuluvia ihmissoikeuksia, ja perusoikeusnormistolla suojattuja ylimmän tason suojausta nauttvia perus- ja ihmisoikeuksia. Niistä päättäminen ei kuulu valtiolle.


Aikuiset vallannutta segregaatiota ei tule ulottaa lapsiin ja nuoriin. Pandemian hinta ei saa jäädä meidän lastemme maksettavaksi.

Viitteet

 • SUOMEN PERUSTUSLAKI LUKU 2, 6§ ja 7§
  .
 • Opetushallituksen linjaamat oppilaan oikeudet: OIKEUS HENKILÖKOHTAISEEN VAPAUTEEN JA KOSKEMATTOMUUTEEN: Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. OIKEUS YHDENVERTAISEEN JA TASA-ARVOISEEN KOHTELUUN: Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa syrjiä sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lapsia on kohdeltava tasaarvoisesti yksilöinä.
  .
 • .YK:N IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLINEN JULISTUS
  .
 • Suomi on sitoutunut Oviedon sopimukseen, jonka ensimmäinen artikla sisältää tarkoituksesta ja päämäärästä: ”Tämän yleissopimuksen sopimusosapuolet suojelevat kaikkien ihmisarvoa ja identiteettä ja takaavat ketään syrjimättä, että jokaisen koskemattomuutta ja muita oikeuksia ja perusvapauksia kunnioitetaan biologian ja lääketieteellisten sovellusten alalla. Toisessa artiklassa taataan ihmisen ensisijaisuus: ”Ihmisen etu ja hyvinvointi ovat tärkeämpiä kuin yhteiskunnan tai tieteen hyöty”. Kokeellisella mRNA-injektiolla rokottautumista ei voida pitää kansalaisvelvollisuutena, vaikka sellaisena sitä yritetään pitää, vedoten kollektiiviseen syyllisyyteen ja siihen painostaen.
  .
 • UNESCON BIOETIIKAN JULISTUS
  .
 • Helsingin julistus hyväksyttiin Maailman Lääkäriliiton yleiskokouksessa vuonna 1964, ja sen uusin päivitys Maailman Lääkäriliiton yleiskokouksessa vuonna 2013. Helsingin sopimuksessa on linjattu, että lääketieteellistä tutkimusta säätelevät eettset normit edistävät ja varmistavat kaikkien tutkittavien kunnioittamista ja suojelevat heidän terveyttään ja oikeuksiaan. Vaikka lääketieteellisen tutkimuksen ensisijainen tarkoitus on tuottaa uutta tietoa, tämä tavoite ei koskaan voi olla etusijalla yksittäisten tutkittavien oikeusiin ja etuihin nähden.
  .
 • Koehenkilön vapaaehtoinen suostumus on olennainen. Tämä tarkoittaa, että kyseisellä henkilöllä tulee olla lain mukainen kelpoisuus suostumuksen antamiseen; hänen asemansa tulee olla sellainen, että hänellä on vapaa valintavalta, minkäänlaisen väkivallan, vilpin tai petoksen, uhan, harhaanjohtamisen tai muun ulkoisen pakon tai painostuksen puuttumatta päätöksentekoon. Hänellä tulee olla riittävästi tietoa ja käsitystä kyseisestä tutkimuskohteesta, niin että hän kykenee ymmärtäen ja asiasta perillä ollen tekemään päätöksensä. Tämä ehto edellyttää, että koehenkilön myönteinen ratkaisu hyväksytty vasta kun hänelle on selvitetty kokeen luonne, kesto ja tarkoitus; sen menetelmä ja suoritustapa; kaikki sen aiheuttamat epämukavuudet ja vaarat, joita kohtuuden mukaan on pidettävä odotettavissaolevina ja kokeeseen mahdolliset vaikutukset hänen terveyteensä ja henkilöönsä. Jokainen, joka suunnittelee tutkimusta, johtaa sitä tai on sitä suorittamassa, on velvollinen varmistamaan suostumuksen pätevyydestä ja on vastuussa siitä. Tämä vastuu on henkilökohtainen eikä sitä voi seuraamuksetta siirtää toiselle.
  .
 • Euroopan lääkevirasto EMA on myöntänyt koronarokotteille ehdollisen myyntiluvan, sillä kliiniset tutkimukset jatkuvat vuoteen 2022-2024. Tämän vuoksi jokainen rokotettu osallistuu kliiniseen tutkimukseen.
  .
 • Parliamentary Assembly/Euroopan neuvoston päätöslauselma COVID-19-rokotteista https://pace.coe.int/en/files/29004/html
  .
  • 7.3.1 vaatii jäsenvaltioita ”varmistamaan, että kansalaisille ilmoitetaan, että rokotukset eivät ole pakollisia ja että ketään ei painosteta poliittsesti, sosiaalisesti, tai millään muulla tavalla ottamaan rokotetta, mikäli ei itse sitä halua ottaa
   .
  • 7.3.2 vaatii jäsenvaltioita ”varmistamaan, että ketään ei syrjitä sen vuoksi, että hän ei ole ottanut rokotetta, johtuen mahdollisista terveysriskeistä tai siitä, ettei kyseinen henkilö ole halunnut ottaa rokotetta

__________________________________

Kuva: Bahar101 (CC BY-SA 3.0)

Similar Posts

6 Comments

 1. Hieno kirjoitus. Lapsia on suojeltava kaikilla keinoilla. He ovat tulevaisuuden luojia! ❤️

 2. Kaikki kovid rokotukset pitäs keskeyttää, tartunnat lisääntyy sen mukaan mitä enemmän rokotetaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *