AVOIN KIRJE Satu Hassille koronainjektioiden haittavaikutuksista lapsille ja nuorille

Kirje lähetettiin 12.11. kaikille kansanedustajille. Kukaan ei ole toistaiseksi vastannut kysymykseen.

Hyvä Satu Hassi,

Suomessa ei ole THL:n tilastojen mukaan kuollut yhtäkään alle 30-vuotiasta koronaan liittyen. [1] Lapsilla ja nuorilla koronan on raportoitu olevan lähes aina lievä tai jopa oireeton.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna ”Covid-19-tautiin kuolleiden mediaani-ikä oli 84, kun kaikkien kuolleiden mediaani-ikä oli 81” [2], eli koronaan liittyen kuolleet elivät keskimäärin jopa kolme vuotta iäkkäämmiksi kuin suomalaiset keskimäärin. Tänäkin vuonna ”koronaan kuolleiden” mediaani-iän on raportoitu olevan korkeampi kuin kaikkien kuolleiden mediaani-iän.

Fimeaan on 9.11. mennessä tullut 406 haittavaikutusilmoitusta 12–17-vuotiaista koronainjektion saaneista. Lähes 3/4 ilmoituksista koskee nuorempaa ikäryhmää, 12–15-vuotiaita. Haitta on arvioitu vakavaksi 103 ilmoituksessa. Toiseksi yleisin haittavaikutusten ryhmä, myös vakavissa ilmoituksissa, ovat hermostoon liittyvät oireet. [3]

THL on sivuuttanut Marit Skogin (ehkä toistenkin) esittämän kysymyksen lasten rokotekuolemista viitaten yksityisyydensuojaan, ”koska tapauksia on vähän”. [4]

Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen on äskettäin todennut, että kausi-influenssa on nuorille vaarallisempi kuin korona. [5]

Toxicology Reports -tiedejulkaisussa (Vol 8, 2021) todetaan, että lasten koronaan liittyviä kuolemia ei käytännössä ole, että koronainjektioiden kliiniset kokeet kestivät hyvin lyhyen aikaa, tehtiin pienillä testiryhmillä eikä pitkän aikavälin vaikutuksia ole tutkittu, ja että injektointiin liitettyjä kuolemia on raportoitu runsaasti ja jonkin verran myös lasten kohdalla. [6]

Maailman arvovaltaisimpiin tiedejulkaisuihin kuuluva British Medical Journal (BMJ) raportoi runsas viikko sitten Pfizerin alihankkijan Ventavian tutkimuksellisista väärinkäytöksistä, joiden seurauksena rokotetutkimuksissa käytetyn datan luotettavuus on asetettu kyseenalaiseksi. Yksi haastatelluista työntekijöistä totesi Pfizerin käyttämän tutkimusdatan olevan ”järjetöntä sekasotkua” (”crazy mess”). BMJ:n mukaan Pfizer jatkoi – väärinkäytösten esiintuonnista huolimatta – kyseisen alihankkijan käyttöä lasten ja nuorten rokotetutkimuksissa. [7]

LKT, PhD, dosentti Mikko Laakso, yksi Suomen siteeratuimmista lääketieteen tutkijoista, on laskenut lasten koronapiikitysten hyöty–haittasuhteen olevan erittäin vahvasti miinuksella, koska injektioista ei ole lapsille todettua hyötyä, vaan pelkästään haittaa. [8]

Hyväksyttekö kaikesta tästä huolimatta edelleen kaikkien 12–17-vuotiaiden injektoinnin GMO-rokotteella (STM:n artikkelissa käytetty termi) ja jopa injektoinnin ulottamisen 5–11-vuotiaisiin? Jos hyväksytte, perustelisitteko.

Lähteet alla. Ja huom. Sikainfluenssarokotteen käytöstä luovuttiin vakavien haittavaikutusten vuoksi, kun niitä oli kertynyt 253 kappaletta. [9] Koronainjektioista vakaviksi arvioituja haittavaikutuksia on käsitelty Fimeassa jo 3655 kappaletta, ml. 130 kuolemantapausta (vrt. Pandemrix-rokotteen kaksi). [10] Fimeassa käsittelyä odottaa nyt 14 700 haittailmoitusta, ja koska ilmoitusten määrä on koko ajan vain kasvanut, laitos ei tule aivan lähivuosina selviytymään käsittelyurakasta, minkä luulisi myös olevan huolenaihe. Ja ei, haittavaikutusilmoitukset eivät ole jotenkin mystisesti menettäneet merkitystään ja varoitusarvoaan juuri koronainjektioiden kohdalla. Silmien sulkeminen tältä herättää kysymyksen ”Cui bono?” Kuka hyötyy? Arvioisin, että hyötyjiin kuuluvat mm. globaalit lääkejätit lääketieteellisine ja poliittisine sidosryhmineen.

Ystävällisin terveisin

Vesa Raiskila

sihteeri, Koronavahti – Ihmisoikeudet terveydenhuollossa ry

Lähteet


[1] https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26
(ks. palkkikaavio ”Kuolemat ikäryhmittäin (koko ajalta)”, joka on myös liitteenä)

[2] https://www.stat.fi/uutinen/koronaan-kuolleista-yhdeksan-kymmenesta-oli-yli-70-vuotias-vuonna-2020

[3] https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fi.fimea…/Nuoret.pdf

[4] https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159661683879530&set=pb.719404529.-2207520000..&type=3

[5] https://www.mtvuutiset.fi/…/influenssa-on-nuorille…/8278490…

[6] https://www.sciencedirect.com/…/artic…/pii/S221475002100161X?

[7] https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

[8] https://twitter.com/milaakso/status/1458435206214467587

[9] https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80067/aa23be29-e955-45a1-9b98-d42a25d2d745.pdf?sequence=1

[10] https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset/kooste-koronarokotteiden-haittavaikutusilmoituksista

Similar Posts

22 Comments

Vastaa