Lausunto tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevaan muistioon

Lausunto tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevaan muistioon

Lausuntopyyntö tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevasta muistiosta / Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om en promemoria om utvecklingsbehoven i fråga om lagstiftningen om smittsamma sjukdomar Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/17836/2022 Lausunto: Esityksessä tartuntatautilaista on useita kohtia, jotka eivät sovi demokraattisen valtion lainsäädäntöön. Ihmisoikeussopimusten, kuten ns. Oviedon sopimuksen, ja myös Euroopan neuvoston kannanoton [1] perusteella ketään ei saa pakottaa…

Lausunto ns. työelämän koronapassista

Lausunto ns. työelämän koronapassista

Lausunto niin sanottua työelämän koronapassia tai vastaavaa vaihtoehtoa koskevan lainsäädännön valmistelua varten asetetun työryhmän esityksestä Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/31776/2021 Lausunto: Vastustamme esitystä. Esitys on ensinnäkin ristiriidassa potilaslain (laki potilaan asemasta ja oikeuksista) kanssa. Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat lain nojalla salassapidettäviä. Työnantajalla ei myöskään ole lääketieteellisiä valmiuksia arvioida henkilön perusteita mahdolliselle rokottamattomuudelleen. Toteutuessaan esitys vaarantaisi eri tavoin…

The Lancet: rokotetut merkittäviä tartuntojen levittäjiä, koronapassille ei perusteita

The Lancet: rokotetut merkittäviä tartuntojen levittäjiä, koronapassille ei perusteita

Arvoisa kansanedustaja, Arvostetun The Lancet -tiedejulkaisun 19.11.2021 ilmestyneessä tiivistelmässä raportoidaan, että todetut koronatartunnat ovat jopa yleisempiä rokotettujen kuin rokottamattomien keskuudessa. Artikkelissa esitellään esimerkiksi tartuntarypäs Israelista, jossa tartuntaketjun kerrotaan lähteneen täysin rokotetusta sairaalapotilaasta. Muut täysin rokotetut potilaat sitten sairastuivat vakavasti tai kuolivat, kun taas rokottamattomat potilaat sairastivat lievän taudin. The Lancet myös viittaa Yhdysvaltain tartuntatautiviraston CDC:n julkaisuun, jossa viisi korkeimman rokotuskattavuuden…

Kirjeenvaihtoa Mika Rämetin kanssa laumasuojasta

26.11.2021 ”Kysymys kantanne muutoksesta laumaimmuniteettiin” Hyvä Mika Rämet, Totesitte medialle heinäkuussa, että ”laumasuojaa koronaa vastaan ei ole todellisuudessa saavutettavissa” ja että ”laumasuojalla ei ole mitään merkitystä”.Nyt, 22.11., toteatte mediassa, että ”tämänhetkinen rokotuskattavuus ei ole vielä riittävän hyvä laumasuojaan”. Nämä lausumat ovat ristiriitaisia. Voisitteko avata asiaa? Liittyykö kannanmuutoksenne meneillään olevaan kolmatta injektiota koskevaan kampanjaan? Huom. Äskettäin American Heart…