Kannanotto perustuslakivaliokunnan lausuntoon nk. koronapassista

Arvoisa kansanedustaja,


Yhdistyksemme ”Koronavahti – Ihmisoikeudet terveydenhuollossa ry” on perehtynyt perustuslakivaliokunnan lausuntoon koskien valtioneuvoston sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä tekemää lakialoitetta niin kutsutusta koronapassista. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa on lukuisia oikeudellisia puutteita ja laiskaa perehtymistä asiaa koskeviin tieteellisiin tutkimuksiin. Suosittelemme, että perustuslakivaliokunta ottaa lakiesityksen uudelleen käsittelyyn.

Perustuslakivaliokunta on aivan oikein huomauttanut valtioneuvostoa siitä, että

1) koronatauti saa tartuntatautilaissa kohtuuttoman suuren osuuden ja että

2) ehdotettu sääntely yhdistyessään tartuntatautilain muuttamiseen koronatautia vastustavaksi muodostaa erittäin vaikeaselkoisen ja vaivalloisesti sovellettavan kokonaisuuden.

Lisäksi:

3) perustuslakivaliokunta toteaa, että arviota kaikkien koronarajoitusten aiheuttamista vaikutuksista useisiin perusoikeuksiin ei ole valtioneuvoston toimesta suoritettu.

Lainsäädännön monimutkaistuminen lisää rikkomuksia

Lainsäädännön muodostuessa erityisen monimutkaiseksi ja vaikeasti toteutettavaksi on koko koronakriisin aikana syntynyt tilanne, että esimerkiksi läheskään kaikkia karanteenimääräyksiä ei anneta tartuntatautilääkärin toimesta asianmukaisine valitusosoituksineen. Lisäksi esimerkiksi kouluissa lainvastaisesti määrättyihin maskipakkoihin ei puututa viranomaisten toimesta mitenkään, eikä myöskään siihen, että kouluissa painostetaan lapsia eri tavoin rokotusten ottamiseen. Kuitenkin rokotuksen ottamisen täytyisi tapahtua ilman ulkopuolista painostusta ja sen pitäisi olla täysin vapaaehtoista.

Välttämättömyysarviointia ei ole tehty

Kun myös perustuslakivaliokunta huomauttaa valtioneuvostoa siitä, että arviota rajoitusten vaikutuksista perusoikeuksiin ei ole tehty alkuunkaan riittävässä määrin, on käsittämätöntä, että perustuslakivaliokunta kuitenkin tukee koronapassin käyttöönottoa. Lainsäädännössä perusoikeuksien rajoittamisen pitäisi tapahtua vain tarkasti rajattuna ja välttämättömyyden pakottamana.

Nyt tarkkaa rajausta ei ole tehty, kun valtioneuvostolla ei ole mitään käsitystä siitä, miten laajasti koronarajoitukset ovat perusoikeuksiin tosiasiallisesti vaikuttaneet, eikä myöskään välttämättömyysarviota ole tehty. THL:n tilastojen mukaan lähes kaikilla koronatautiin kuolleilla on ollut vähintään yksi perussairaus ja mediaani-ikä koronaan kuolleilla on 82 vuotta. Kun ottaa huomioon kuolleiden korkean iän ja jo ennestään merkittävän sairastavuuden, on hankalaa päätyä johtopäätökseen, että merkittävästi perusoikeuksia rajoittava koronapassi tulisi ottaa käyttöön välttämättömyysperusteella.

Puutteellista perusoikeusarviointia

Perustuslakivaliokunnan tulisi arvioida lakiesityksiä laajasti ihmisille kuuluvien perusoikeuksien näkökulmasta, mutta koronapassiesitystä ei ole arvioitu esimerkiksi ihmisoikeuksia määrittävien kansainvälisten sopimusten näkökulmasta. Näihin kuuluvat yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla (nk. Oviedon sopimus) sekä TSS-sopimus (taloudelliset, sivistykselliset ja sosiaaliset oikeudet). Esitystä ei ole myöskään arvioitu mitenkään potilaslain näkökulmasta.

Oviedon sopimuksen 5. artikla toteaa: Terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista seikoista. Potilaslain 6 § puolestaan takaa potilaan itsemääräämisoikeuden. Koronapassi pakottaa ihmiset ottamaan rokotteen, jos he haluavat mennä koronapassin käyttöön ottaneisiin palvelulaitoksiin asiakkaiksi, vaikka edellä mainitut lait antavat ihmiselle oikeuden itse päättää lääketieteellisistä toimenpiteistä, joita heihin kohdistetaan. Se, että tämän voi välttää menemällä kalliiseen koronatestiin, on puolestaan kaikkien yhdenvertaisuuden takaavan perustuslain 6 §:n vastaista. Ihmisen ei pidä joutua maksamaan siitä, että hän toteuttaa kaikille yhtäläisesti kuuluvaa perusoikeutta.

Kansainvälisen TSS-sopimuksen 15. artikla puolestaan takaa kaikille oikeuden ottaa yhtäläisesti osaa kulttuurielämään. Koronapassi kuitenkin estäisi tämän oikeuden käyttämisen.

Yksilön henkilökohtaisten tietojen suoja häviää?

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa ei arvioida myöskään yksilöiden tietosuojaa ja niin kutsuttua portinvartija-kysymystä.

EU:n tietosuoja-asetus, julkisuuslaki ja potilaslaki takaavat oikeuden siihen, että yksilön terveystiedot pysyvät salaisina, eikä niitä voida luovuttaa muille. Tässä tulee esiin portinvartija-kysymys, sillä esimerkiksi kylpylöissä, tanssipaikoilla ja kuntosaleissa, joita muun muassa koronapassin ajatellaan koskettavan, voi koronapassin tarkistaa periaatteessa kuka tahansa; vaikkapa satunnainen kesätyöntekijä. Tämä työntekijä saa tiedon siitä, onko paikkaan pyrkivä potentiaalinen asiakas ottanut rokotteen, sairastanut koronan tai saanut negatiivisen koronatestituloksen vai ei. Mikään ei takaa sitä, että kyseisen työntekijän saama tieto ei mene eteenpäin muille ihmisille.

Jotta yksilön terveystietoja voisi käsitellä, tulisi ”portinvartijan” eli koronapassin tarkastavan henkilön olla ainakin terveydenhuollon koulutettu ammattihenkilö, jotta saadun tiedon jääminen jakamatta eteenpäin toteutuisi.

Rikoslain 38. luvun 2 §:ssä määrätään salassapitorikkomuksesta sakko. Sakon saa, mikäli salassapitovelvollisuuden vastaisesti paljastaa asemassaan, toimessaan tai tehtävässään saamansa tiedon. Näihin tietoihin luetaan kuuluvaksi myös yksilön terveystiedot. Nyt tällaisten ihmisten, jotka asemassaan, toimessaan tai tehtävässään voivat saada salassa pidettävää tietoa, määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Miten voidaan valvoa, että rikoslain 38. luvun 2 §:ssä määriteltyjä rikoksia ei tapahdu tai että niistä vaihtoehtoisesti rangaistaisiin? Ei mitenkään.

Lääketieteelliset perusteet tuotava esille julkiseen keskusteluun

Perustuslakivaliokunta asettuu tukemaan koronapassin käyttöönottoa lähinnä sillä perusteella, että vaikka passi ”asettaa henkilöt eri asemaan, ei ehdotettua sääntelyä voida perustuslakivaliokunnan mielestä sen taustalla olevat lääketieteelliset perusteet huomioiden pitää mielivaltaisena”. Nyt näitä lääketieteellisiä perusteita ei kuitenkaan ole tuotu esille julkiseen keskusteluun. Lukuisat tahot ovat pyytäneet THL:ltä ja STM:ltä nähtäväksi puolueettomia tutkimuksia koronaviruksesta sekä muun muassa lääketieteellisesti tarkkaa kuvausta koronaviruksesta. Näitä ei ole laitettu julkisesti esille, jotta niistä voitaisiin saada tietoa ja niistä voitaisiin käydä kriittistä, lääketieteellistä keskustelua.

Sen sijaan on runsaasti tieteellistä tietoa ja dokumentaatiota siitä, että rajoitustoimenpiteet ovat aiheuttaneet merkittäviä haittoja ihmisten perusoikeuksille ja terveydelle ja että geeniteknologisista koronarokotteista on aiheutunut ennenkokematon määrä vakavia haittavaikutuksia.

Fimeassa on 7.10. mennessä käsitelty jo lähes 3000 vakavaa haittavaikutusta, ml. 125 rokotetun kuolemaa, siinä missä sikainfluenssarokotteen käyttö lopetettiin haittavaikutusten vuoksi silloin kun vakavia haittoja oli ilmoitettu ”vain” 253, ml. kaksi epäiltyä rokotekuolemaa. Fimealla on käsittelyä odottamassa jo lähes 14 000 haittailmoitusta koronarokotteista, ja jonon koko ajan kasvaessa on käymässä selväksi, ettei laitos suoriudu haittailmoitusten käsittelystä.

Lisäksi tiedetään, että rokotteet eivät enää estä koronataudin tartuttamista tai tarttumista. Tuoreiden tutkimusten mukaan koronarokotteiden tuottamat vasta-aineet myös laskevat dramaattisesti jopa kahdessa kuukaudessa, ja suojateho romahtaa noin 20 prosenttiin. Lääketieteelliset perustelut koronapassille ovat käymässä yhä epäuskottavammiksi.

Keskustelu näistä kysymyksistä on vaiennettu esimerkiksi siten, että THL on estänyt lukuisten ihmisten kommentoinnin Facebook-sivuillaan. Tällainen toiminta ei luo luottamusta viranomaistoimintaan, ja siihen on saatava muutos.


Ystävällisin terveisin

Koronavahti – ihmisoikeudet terveydenhuollossa ry
Aki Nummelin, puheenjohtaja, oikeusnotaari
Similar Posts

3 897 Comments

 1. בחורה צעירה בת 19 בתמונות אמיתיות שיכולה להיות אצלך בבית ולהעביר איתך ערב מהחלומות.… מיה נערת
  ליווי רוסיה בתמונות אמיתיות בת
  28. גוף נשי נשי נשי, תחת עגול, מפוסל ומושלם, מלאה בדיוק
  במקומות הנכונים.… פגשתי
  נערות ליווי ביפו את דרק במסעדה עבדתי.

  כל מה שאתם צריכים לעשות זה לבחור את המקום המושלם עבורכם, ואנו
  נדאג לעדכן את בעל המקום על ההגעה שלכם בהתאם לתאריך המועדף עליכם.
  אנו מציעים במיוחד עבור חברות
  וארגונים חבילות ספא בוטיק מפנקות בהם ייהנו כל המשתתפים מטיפולי ספא מקצועיים, חמאם מפנק, סאונה יבשה וארוחות על טהרת הגולן.
  חדרי אירוח וספא מציעים לכם נופש איכותי הכולל פינוקי ספא
  שונים כמו ג’קוזי ספא מפנק, עיסויים, חמאם טורקי, סאונה יבשה
  ורטובה ובקיצור, מקום שיש בו
  הכל מהכל . עיסוי בצפון באבנים
  חמות לצורך העניין לא זקוק לשני מעסים שונים.
  עיסוי אבנים חמות בחדרה אחד העיסויים הפופולריים ביותר הכוללים
  תנועות עיסוי בשילוב אבני בזלת מחוממות.

  עיסוי אבנים חמות בחדרה – אחד
  העיסויים הפופולריים ביותר הכוללים תנועות עיסוי בשילוב אבני בזלת מחוממות.

 2. עיסוי בחיפה לאנשים מסורתיים – האם אפשרי?

  עיסוי באשדוד לאנשים מסורתיים
  – האם אפשרי? עיסויים באשדוד!
  מתקשרים המון פעמים עם עולמות של פנאי, מותרות ודברים
  שרק עשירים יכולים להרשות לעצמם.
  אמנם ישנם עיסויים באשדוד!
  עם זאת, ישנם עיסויים באשדוד! ליהודים רבים
  יש פנטזיה לשכב עם בחורה ערבייה, ואין סיכוי בדרך כלל
  שהם יצליחו להגשים את זה בבילוי רגיל במועדון
  בחיפה. בחורה אינדיאנית פצצה איכותית מהממת לעיסוי הכי
  לוהט ומפנק! משום שמדובר בחוויה בריאה, יש להשתדל
  לא להיות במתח ואפילו לתכנן את הכול כך שתוכלו להגיע גם לפני הזמן לעיסוי מפנק בראש
  העין , אם מדובר בעיסוי המתבצע בקליניקה בראש העין של המעסה.

  משום שמדובר בחוויה בריאה, יש להשתדל לא להיות במתח ואפילו לתכנן את
  הכול כך שתוכלו להגיע גם לפני
  הזמן לעיסוי מפנק באשדוד/אשקלון
  , אם מדובר בעיסוי המתבצע בקליניקה באשדוד/אשקלון של המעסה.
  המוצעים לכם – מהשבדי, דרך השיאצו ועד עיסוי
  באשדוד הרקמות, אך גם לאחר שבחרתם את סוג העיסוי, תוכלו להנחות את המעסה באשר לעיסוי המתאים לכם ביותר.
  בניגוד לעיסוי הארוטי, שהוא בעיקר על
  ידי גברים שונים, והוא מסופק במסגרת השירותים המפוקפקים,עיסוי
  טנטרי נועד גם עבור נשים וזוגות יחד כחלק בעולם הטנטרה, שבו
  נהוג להעביר את המקבל תחושה של תשוקה ורגש במהלך עיסוי עצמו .
  יחד עם זאת, תוכלו למצוא מרכזי ספא מושלמים בלב ערים גדולות ותוססות כמו למשל, בראש העין – המכונה
  גם ”עיר ללא הפסקה”.

  Here is my web-site :: https://bustyvixennicole.com/region/Discreet-apartments-in-Eilat.php

 3. המרפאה משלבת טיפולי מומחים בכל תחומים
  כאשר צוות רפואי בעל ניסיון רב בביצוע
  טיפולי שיניים עומד לרשותכם.

  מטופלים מרוצים יש גם ברחבי הרשת וגם בהתייעצות בעל פה.

  במתחמי הבילוי השונים ברחבי ירושלים, תוכלו למצוא
  היצע הולך וגדל של מסעדות שף, פאבים
  וברים מקומיים, מועדוני ריקודים וקריוקי ומתחמי אירוח נוספים.
  טיולים ברחבי סין בהתאמה אישית ממדריכים ישראלים מנוסים שחיים
  את התרבות ודוברים את השפה. תנו לנו לסגור
  לכם את הפינה. לכן, ההמלצה היא לברור בקפידה את האפליקציה או האתר המבוקש ולקחת את המידע אך ורק מקום אמין,
  אשר מספק מידע מקיף בנושא. מגוון רחב של מידע בנושא רפואה ופתרונות
  רפואיים מתקדמים. ראשית, על מנת למצוא עיסוי מפנק בנתניה/השרון באזור שבו אתם גרים,
  מתחיל בטלפון כאשר אתם מיידעים את המעסה ומקבלים מידע אתם מרגישים בטוחים יותר להתחיל את העיסוי.
  האתר מספק שירותי סקס ליווי בבת ים ללא
  מין לגברים ונשים על ידי נערות סקס ליווי בבת ים לעיסוי הכי איכותיות.
  אני מציע שירותי עיצוב, פיתוח אתרים וחנויות
  אונליין לעסקים ויזמים, שירותי קידום
  אתרים וחנויות אונליין, ושירותי ייעוץ
  ופיתוח תוכנה ותשתית בענן. חברת קידום אתרים יצירתית ותחרותית.

  my webpage :: https://onemodellondon.com/categors/Discreet-apartments-in-Kiryat-Ata.php

 4. ברוב המקרים, קליניקות להשכרה בשרון כוללות את הקליניקה עצמה, מזגנים, חיבור אינטרנטי, ריהוט מתאים למטפל ולרופא , חדרי המתנה למטופלים, שירותי זימון תורים, שירותי מזכירות, שירותי
  ניקיון, שירותים לרופאים ולמטופלים ועוד.
  כאשר רופאים ואנשי טיפול רפואי מעוניינים להקים לעצמם קליניקות או להמשיך קליניקה קיימת, הם יחפשו קליניקה להשכרה בה יוכלו לקבל את
  המטופלים הקיימים והפוטנציאלים
  שלהם. טיפול הוליסטי הינו טיפול ברמת גוף-נפש.

  בעבר נאלצתם לשכור חדר טיפול ברמה החודשית,
  כיום במתחם המפואר של מדספייס תוכלו לשכור לפי ססיות
  או בכל פורמט שתרצו כך שתוכלו להיות גמישים עם
  שעות וימי קבלת הקהל שלכם.
  אתם יכולים לבחור דירה דיסקרטית רחובות ואת מי שתרצו
  והיא תענג אתכם! נערות בכל דירה דיסקרטית רחובות מראות
  איך אישה אמיתית צריכה להתנהג בזמן עיסוי אינטימי ולספק את הגבר שלה.
  אם אתם לא מכירים אנשים שכבר
  נהנו משירותי נערות ליווי בחולון, תמיד תוכלו להיעזר במידע
  שמופיע באתרי האינטרנט. כולנו מכירים את ירושלים.
  באתר תוכלו למצוא דירות דיסקרטיות
  בצפון, במרכז, בדרום ובאיזור ירושלים
  וכמובן גם לחסוך בהוצאות. באתר הדיסקרטיות בראש סדר העדיפויות לכל אורך הדרך.

  לשם כך אספנו עבורכם כמה טיפים שיעשו
  לכם סדר בבחירות. כאן הזמן והמקום להזמין אתכם לבקר באתר
  שלנו ולבחור את טובות המעסים
  שיעשו לכם את היום ואת הרגע.
  רוצים מישהי או מישהו שנראה כי הם אלה שיעשו לכם
  את זה בענק?

  Feel free to visit my web-site – נערות ליווי בצפון

 5. Relax and unwind in a 50 minutes Moroccan Hamamleaving your skin deeply softened followed by a
  choice of forty minutes Swedish or back and foot therapeutic
  massage for a total stress relief. Perhaps the additional few minutes spent occupying the thoughts with something totally different might stop you from smoking.

  With a couple type of nicotine replacement is a
  good option to slowly ease your addiction to smoking when you are trying to give up.

  Whenever feasible, try to avoid something tense through the
  preliminary couple of weeks once you quit smoking.
  In the event you cut up the tree your self with an axe or even a chainsaw,
  and then chop the logs to firewood with an axe, you’ll give your self many great workouts and save on your gas bill too!
  Furthermore, these around you’ll help you depart, in the event you give them the opportunity to do that.
  While on the internet assist is great, face-to-face support will enable you relearn how precisely to socialize with out tobacco.
  Massage chairs have numerous strategies which are used to assist elongate the muscle and tender tissue
  areas. Advantages incorporate the reclamation of the physique’s characteristic regulate, profound muscle unwinding,
  enhanced dissemination and the vibe of all finished solace and warmth.

  Check out my homepage: נערות ליווי קיסריה

 6. Быстромонтажные здания: финансовая польза в каждом элементе!
  В современной действительности, где время имеет значение, объекты быстрого возвода стали истинным спасением для фирм. Эти новаторские строения комбинируют в себе высокую прочность, финансовую выгоду и мгновенную сборку, что дает им возможность идеальным выбором для различных бизнес-проектов.
  Быстровозводимые здания
  1. Скорость строительства: Секунды – определяющие финансовые ресурсы в предпринимательстве, и скоростроительные конструкции обеспечивают значительное снижение времени строительства. Это высоко оценивается в случаях, когда срочно нужно начать бизнес и начать получать прибыль.
  2. Финансовая экономия: За счет улучшения процессов изготовления элементов и сборки на объекте, стоимость быстровозводимых зданий часто снижается, чем у традиционных строительных проектов. Это способствует сбережению денежных ресурсов и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на https://www.scholding.ru
  В заключение, объекты быстрого возвода – это лучшее решение для бизнес-мероприятий. Они объединяют в себе быстрое строительство, экономическую эффективность и надежные характеристики, что обуславливает их отличным выбором для профессионалов, готовых к мгновенному началу бизнеса и выручать прибыль. Не упустите возможность сократить затраты и время, наилучшие объекты быстрого возвода для ваших будущих проектов!

 7. Моментально возводимые здания: финансовая польза в каждом строительном блоке!
  В современном мире, где часы – финансовые ресурсы, быстровозводимые здания стали решением, спасающим для бизнеса. Эти современные конструкции объединяют в себе устойчивость, экономичность и скорость монтажа, что делает их наилучшим вариантом для коммерческих мероприятий.
  Каркас быстровозводимого здания
  1. Высокая скорость возвода: Минуты – важнейший фактор в коммерческой деятельности, и сооружения моментального монтажа позволяют существенно сократить сроки строительства. Это преимущественно важно в ситуациях, когда требуется быстрый старт бизнеса и начать прибыльное ведение бизнеса.
  2. Экономичность: За счет усовершенствования производственных процессов элементов и сборки на месте, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто приходит вниз, по сопоставлению с обыденными строительными проектами. Это позволяет сократить затраты и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на scholding.ru/
  В заключение, объекты быстрого возвода – это превосходное решение для предпринимательских задач. Они объединяют в себе эффективное строительство, бюджетность и устойчивость, что придает им способность оптимальным решением для предприятий, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и обеспечивать доход. Не упустите возможность сэкономить время и средства, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для ваших будущих проектов!