Lausunto tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevaan muistioon

Lausunto tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevaan muistioon

Lausuntopyyntö tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevasta muistiosta / Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om en promemoria om utvecklingsbehoven i fråga om lagstiftningen om smittsamma sjukdomar Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/17836/2022 Lausunto: Esityksessä tartuntatautilaista on useita kohtia, jotka eivät sovi demokraattisen valtion lainsäädäntöön. Ihmisoikeussopimusten, kuten ns. Oviedon sopimuksen, ja myös Euroopan neuvoston kannanoton [1] perusteella ketään ei saa pakottaa…

Lausunto ns. työelämän koronapassista

Lausunto ns. työelämän koronapassista

Lausunto niin sanottua työelämän koronapassia tai vastaavaa vaihtoehtoa koskevan lainsäädännön valmistelua varten asetetun työryhmän esityksestä Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/31776/2021 Lausunto: Vastustamme esitystä. Esitys on ensinnäkin ristiriidassa potilaslain (laki potilaan asemasta ja oikeuksista) kanssa. Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat lain nojalla salassapidettäviä. Työnantajalla ei myöskään ole lääketieteellisiä valmiuksia arvioida henkilön perusteita mahdolliselle rokottamattomuudelleen. Toteutuessaan esitys vaarantaisi eri tavoin…

Vastaus Iltalehden pääkirjoitustoimittajalle ja toimitukselle pääkirjoitukseen 15.10.2021

Hyvä Kreeta Karvala, Kiitos vastauksestanne. Liittyen väitteisiin sairaan- ja tehohoitokapasiteetin uhkaavasta loppumisesta (vieläpä rokottamattomien vuoksi), tällä hetkellä ollaan kaukana sekä keväällä 2020 että keväällä 2021 käytössä olleesta koronapotilaiden tehohoidosta (merkitsin nämä nuolilla ja nykytilanteen ympyrällä Ylen sivustolta hakemaani tilastoon): Intressisidonnaisten toimijoiden kauhukuvailua tehohoidon riittämättömyydestä on nähty jo monta kertaa aiemmin. Viime vuonnakin ”koronan piti täyttää teho-osastot,…